Trình diễn mô hình sấy gỗ theo phương pháp gián đoạn

T.LỘ |

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam vừa tổ chức nghiệm thu mô hình trình diễn kỹ thuật sấy gỗ theo phương pháp gián đoạn cho hộ sản xuất mộc Phan Anh tại xã Bình Nam (Thăng Bình).

Mô hình sấy gỗ được đầu tư  xây dựng lò đốt, lắp đặt các thiết bị như  hệ thống đường ống dẫn hơi, quạt hút đẩy, đồng hồ đo nhiệt… Hệ thống lò sấy gỗ là một trong những công đoạn của quy trình sản xuất các sản phẩm hàng mộc, hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu gỗ, đảm bảo công suất sấy 4m3 gỗ/chu kỳ 3 - 5 ngày. Tổng kinh phí đầu tư cho mô hình sấy gỗ này 240 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng.

T.LỘ