Trồng đậu phụng trên đất lúa lãi ròng gần 21 triệu đồng/ha

VĂN SỰ |

Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quảng Nam và Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Quế Sơn vừa phối hợp tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả của mô hình trồng đậu phụng trên đất lúa nước trời tại xã Quế Thuận.

Đầu vụ hè thu 2014, 2 đơn vị vừa nêu cùng chính quyền xã Quế Thuận hỗ trợ 40 hộ dân ở thôn Phước Dương và Phước Ninh canh tác khảo nghiệm giống đậu phụng L23 trên 64 sào đất lúa không chủ động nước tưới. Tại hội thảo, nhiều nông dân địa phương cho biết, nhờ sử dụng nguồn giống chất lượng cao và được cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nên từ đầu đến cuối vụ tất cả ruộng đậu phụng của mô hình đều sinh trưởng, phát triển tốt. Qua thống kê sơ bộ cho thấy, bình quân 1ha cho năng suất 25 tạ đậu phụng khô, bán với giá 20 nghìn đồng/kg thì tổng giá trị đạt 50 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, còn lại lãi ròng gần 21 triệu đồng.

VĂN SỰ