Từ 22.8.2016, thu phí đường bộ tại Trạm thu phí Tam Kỳ theo quyết định mới

VĂN PHIN |

(QNO) - Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 2559/QĐ-BGTVT về việc tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Tam Kỳ trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Tam Xuân 1 (Núi Thành) để hoàn vốn cho dự án thành phần 2 BOT.

Thời gian thu phí kể từ 0 giờ ngày 22.8.2016 với biểu mức thu phí như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng, vé lượt là 35.000 đồng, vé tháng 1.050.000 đồng, vé quý 2.835.000 đồng.

Xe từ 12 đến 30 ghế, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, vé lượt 50.000 đồng, vé tháng 1.500.000 đồng, vé quý 4.050.000 đồng.

Xe từ 31 ghế trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, vé lượt 75.000 đồng, vé quý 2.250.000 đồng.

Xe tải có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng container bằng 20 fit, vé lượt 120.000 đồng, vé tháng 3.600.000 đồng, vé quý 9.720.000 đồng.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe tải chở hàng container bằng 40 fit, vé lượt 180.000 đồng, vé tháng 5.400.000 đồng và vé quý 14.580.000 đồng.

VĂN PHIN