Từ ngày 1.1.2014, thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" thủ tục đầu tư

T.D |

Ông Võ Văn Hùng - Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa quyết định giao cơ quan này làm đầu mối, tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư và phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư. Các thủ tục thực hiện theo cơ chế gồm: thông báo thỏa thuận địa điểm, thành lập doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cấp phép đầu tư, thẩm định báo cáo tác động môi trường, góp ý thiết kế cơ sở, giao, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất. Cơ chế “một cửa liên thông này sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 1.1.2014.

T.D