Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp khoảng 51,57%

T.D |

Tin từ Sở Công Thương, Quảng Nam đã điều chỉnh quy hoạch, bổ sung với mạng lưới 108 cụm công nghiệp trên diện tích 2.313ha. Hiện đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cho 48 cụm công nghiệp với diện tích là 1.305 ha. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đang đầu tư là khoảng 51,57% diện tích đất công nghiệp.

T.D