UNESCO hỗ trợ phát triển sản phẩm thủ công

HOÀNG DUY |

Trong 2 ngày 14 và 15.1, tại Hội An, tổ chức Văn hóa - khoa học - giáo dục Liên hiệp quốc phối hợp với Quỹ tín thác Hàn Quốc, UBND TP.Hội An mở lớp tập huấn về nhận biết thị trường và xác định quy trình phát triển sản phẩm thủ công cho 30 học viên đến từ 10 làng nghề của tỉnh.

Bà Nina Howard - chuyên gia UNESCO và các đồng sự đã giúp học viên nắm được những nội dung hữu ích như chiến lược phát triển sản phẩm để tiết kiệm chi phí, thời gian; các xu hướng thiết kế và sản phẩm được khách hàng ưa thích; xác định thị trường… Đây là hoạt động đầu tiên của UNESCO tại Quảng Nam năm 2013 trong dự án giúp đỡ các cộng đồng địa phương cải thiện nguồn sinh kế và phát triển du lịch trong khi vẫn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

HOÀNG DUY