Ươm giống 2.000 cây sâm Ngọc Linh

H.PHÚC |

(QNO) - Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam (Sở Y tế) đang lập thủ tục tiếp nhận 2.000 cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô từ Ban Chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam” của Sở KH&CN để trồng ngoài tự nhiên, không để xảy ra tình trạng lai tạp giống. Hiện, cây sâm cũng đang di thực tại xã Phước Lộc (Phước Sơn) và xã Trà Cang (Nam Trà My).

H.PHÚC