Vệt Chu Lai thu hút 111 dự án

T.D |

Theo ông Đỗ Xuân Diện - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tính đến cuối năm 2015, tại khu kinh tế này và dự án tổng thể sắp xếp cư dân ven biển đã thu hút được 111 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD (29 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 788,5 triệu USD). Hiện 71 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 973 triệu USD. Hàng năm giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 12.000 lao động và một lượng lớn lao động gián tiếp, công nhân xây dựng tại các dự án. Ngoài sản phẩm, linh kiện ngành công nghiệp ô tô, điện tử, may mặc, kính… đã được xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực ASEAN, một vài năm nữa, khu vực này sẽ xuất khẩu các sản phẩm dệt may tại Tam Thăng, tạo tiền đề cho việc tham gia thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu.

T.D