Vietcombank mở rộng thanh toán phí bảo hiểm

|

Từ nay, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ VCB -iB@nking của Vietcombank có thể tự thanh toán phí bảo hiểm cho các hợp đồng bảo hiểm Bảo An Thành Tài mà không cần đến các điểm giao dịch của ngân hàng. Sau khi cung cấp mã số hợp đồng, chương trình thanh toán hóa đơn tự động của Vietcombank sẽ trả về thông tin số phí bảo hiểm cần thanh toán. Khách hàng xác nhận số tiền muốn thanh toán và thực hiện giao dịch. (T.D)