Vốn huy động và vay tăng chậm

T.D |

Tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, hiện lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến ở mức 0,8 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn, từ 4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, từ 5,3 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5 -7,3%/năm. Lãi suất huy động USD ở mức 0%/năm.

Hiện có một vài ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 - 6,5%/năm đối với ngắn hạn. Mặc dù nhu cầu chi tiêu từ dân cư tăng lên, tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp cũng sụt giảm đáng kể, nhưng nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng 1,50% so với tháng trước. Dư nợ cho vay toàn tỉnh tăng khoảng 0,59%. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là dư nợ cho vay đối với lĩnh vực công nghiệp chế biến. Tín hiệu đáng mừng là tổng nợ xấu đã giảm 0,04%. Các tổ chức tín dụng đang thực hiện nhiều biện pháp thu hồi, xử lý nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.

T.D