VTC công bố lãi 50 tỷ đồng từ dịch vụ truyền hình vệ tinh

H.L (theo ictnews.vn) |

Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh đầu tiên công bố lãi 50 tỷ đồng, trong khi K+ và AVC chưa công bố thông tin về doanh thu và số lượng thuê bao của mình. Được biết, đến cuối năm 2013, tổng thuê bao dịch vụ truyền hình vệ tinh của cả nước đạt 973.000. Tổng doanh thu khối dịch vụ truyền hình của VTC đạt 702 tỷ đồng, lợi nhuận 58 tỷ đồng. Riêng đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh của VTC là Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số (VTC Digital) đạt doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 50 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2014, khối dịch vụ truyền hình của VTC phấn đấu đạt 854 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 60 tỷ đồng, trong đó riêng VTC Digital phấn đấu đạt doanh thu 391 tỷ đồng, lợi nhuận gần 55 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2014, VTC Digital tiếp tục tập trung kinh doanh 2 mảng chính là phát triển dịch vụ truyền hình vệ tinh và dịch vụ truyền dẫn.

H.L (theo ictnews.vn)