Xã Duy Phú phát triển 4.500 choái tiêu

PHAN LÝ |

(QNO) - Năm nay, xã Duy Phú (Duy Xuyên) vận động nông dân cải tạo vườn tạp, vườn đồi phát triển cây tiêu.

Cùng với việc nhà nước hỗ trợ cho hộ trồng tiêu 15.000 đồng/choái tiêu, xã Duy Phú có cơ chế hỗ trợ thêm 5.000 đồng/choái tiêu để khuyến khích nông dân phát triển mạnh cây tiêu để trở thành cây chủ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện 50 hộ nông dân các thôn đã trồng được 4.500 choái tiêu; trong đó hộ ông Nguyễn Lân, Đặng Thị Mận (thôn Bàn Sơn) và Phạm Thị Xoa (thôn Trung Sơn) trồng nhiều nhất từ 300 - 400 choái tiêu/hộ.

PHAN LÝ