Xây dựng 2 nhà máy sản xuất tại Đại Lộc

H.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 332/TB-UBND cho phép Công ty TNHH Châu Hòa xây dựng Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại thôn Hòa Thạch (Đại Quang) với diện tích khoảng 11.200m2 và tại thôn Tân Hà (Đại Lãnh) với diện tích 8.600m2.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng ban hành văn bản số 333/TB-UBND về việc thống nhất thỏa thuận địa điểm, giao Công ty TNHH Nam Bắc làm chủ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước sinh hoạt và dây chuyền sản xuất nước tinh khiết tại suối Hố Bông (thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, Đại Lộc) với diện tích nghiên cứu gần 60.000m2. Theo đó, phía Công ty TNHH Nam Bắc trong quá trình xây dựng phải đảm bảo quy mô công suất, tiêu chuẩn kỹ thuật các hạng mục công trình phải đảm bảo quy chuẩn, phù hợp với các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và các quy định hiện hành khác.

H.L