Xây dựng đề án phát triển tổng thể xã đảo Tam Hải

VĂN PHIN |

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau vừa có buổi làm việc với lãnh đạo xã đảo Tam Hải và các ngành liên quan của huyện.

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành giao Phòng Tài chính - kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã đảo Tam Hải khẩn trương xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội tổng thể giai đoạn 2016 - 2020, trong đó cần xác định các dự án đầu tư trọng điểm trên đảo từ nay đến năm 2020; nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Chính phủ về xã đảo để làm việc với Sở Tài chính ghi vốn kế hoạch cho xã đảo Tam Hải. UBND huyện Núi Thành cũng giao Phòng Kinh tế - hạ tầng khẩn trương hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực tổ chức khảo sát, triển khai lập quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) xã đảo theo đúng quy định; UBND xã Tam Hải cần tăng cường quản lý hiện trạng trên địa bàn, trước mắt là quản lý chặt tuyến đường trục chính, rừng dừa, rừng dương liễu dọc bờ biển.

VĂN PHIN