Xây dựng hoàn trả điện chiếu sáng quốc lộ 1

CÔNG TÚ |

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng hoàn trả hệ thống điện chiếu sáng hiện có, thuộc dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 mở rộng quốc lộ 1 (QL1), các đoạn Km947 - Km987, Km987 - Km1027 qua địa bàn Quảng Nam. Mục tiêu thực hiện nhằm phục vụ nhân dân đi lại, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội và tạo mỹ quan trên tuyến giao thông huyết mạch QL1.

Công trình này đạt quy mô loại A theo tiêu chuẩn TCXDVN 259:2001 được đầu tư xây dựng hoàn trả vào vị trí giữa đường QL1 mở rộng với tổng chiều dài 21,093km (dự án thành phần 1: 12,328km), có tận dụng tối đa tài sản thông qua việc di dời. Địa điểm thực hiện tại các đoạn đã có hệ thống điện chiếu sáng cũ ở các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành. Công trình được giao cho Sở Công Thương làm chủ đầu tư và triển khai trong năm nay có tổng mức hơn 30,2 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện bằng nguồn bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của hai dự án thành phần mở rộng QL1.

CÔNG TÚ