Xây dựng khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại xã Bình Minh

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình). Khu nghỉ dưỡng xây dựng trên quy mô khoảng 3,93ha; trong đó đất dự án khoảng 2,98ha, đất cây xanh chuyên dụng ven biển khoảng 0,95ha. Khu quy hoạch được tổ chức gồm các khu chức năng chính: khu dịch vụ, khu bungalow và villa khu khách sạn, khu hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ, khu cây xanh – thể dục thể thao… Ngoài ra, trong khu quy hoạch có các công trình hiện trạng như miếu cá Ông và 2 lô cốt nằm trong khu cây xanh cảnh quan và khu cây xanh chuyên dụng, được khoanh vùng giữ lại.

NGUYÊN BẢO