Xây dựng mô hình sản xuất nấm dược liệu và nấm ăn thương phẩm

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Trung tâm Ứng dụng và thông tin KH-CN tỉnh đang phối hợp với các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình và Phú Ninh triển khai dự án “Xây dựng mô hình sản xuất và chế biến một số loại nấm dược liệu và nấm ăn ở quy mô công nghiệp tại Quảng Nam”. Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH-CN phục vụ nông thôn, miền núi giai đoạn 2011-2015, được triển khai trong giai đoạn 2014 - 2015.

Theo đó, dự án sẽ tiến hành tiếp nhận công nghệ và thiết bị sản xuất 6 giống nấm gồm: nấm rơm, linh chi, mộc nhĩ, sò, trân châu và chân dài với số lượng giống dự kiến cung cấp triển khai mô hình khoảng 10 tấn. Trước mắt, dự án tiến hành khảo sát những hộ dân có đủ điều kiện tham gia mô hình để hỗ trợ giống nấm, chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất và chế biến nấm dược liệu và nấm ăn để bà con tham gia sản xuất. Qua đó góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại các địa phương. Dự kiến, mô hình thành công sẽ tiếp tục nhân rộng tại TP.Tam Kỳ và huyện Hiệp Đức.

HOÀNG LIÊN