Xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp tốt trên cây dưa hấu

VĂN SỰ |

Sở KH-CN vừa tổ chức cuộc họp hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp tốt - VietGAP trên cây dưa hấu tại một số vùng sản xuất chính của Quảng Nam”, do kỹ sư Võ Văn Nghi - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông & khuyến ngư tỉnh làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013 với các phần việc chính là đánh giá thực trạng sản xuất dưa hấu tại một vài vùng trọng điểm của tỉnh, từ đó đề ra những giải pháp để canh tác theo hướng thực hành nông nghiệp tốt. Đồng thời xây dựng quy trình kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất dưa hấu chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho cán bộ chuyên ngành và nông dân Quảng Nam. Qua 3 vụ sản xuất thử nghiệm cho thấy, những ruộng dưa hấu của mô hình trình diễn sinh trưởng tốt, ít bị nhiễm các loại sâu bệnh nguy hiểm và năng suất bình quân đạt 26 - 32 tấn/ha, tăng 2 - 6 tấn/ha so với ruộng dưa đối chứng.

VĂN SỰ