Xây dựng nhà máy chế biến gỗ MDF tại Hiệp Đức

Linh Chi |

Để giải quyết nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng của các huyện miền núi Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My, UBND tỉnh vừa đồng ý cho Công ty CP Gỗ công nghiệp Quảng Nam khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến gỗ MDF tại huyện Hiệp Đức.

Nhà máy ra đời sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời giảm dần việc chế biến theo hình thức băm dăm thô sơ. UBND tỉnh giao các Sở NN&PTNT, Kế hoạch và đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, cùng UBND huyện Hiệp Đức có trách nhiệm hướng dẫn và giải quyết các hồ sơ, thủ tục có liên quan của chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Linh Chi