Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Đại Hiệp (Đại Lộc)

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt tại xã Đại Hiệp (Đại Lộc) với quy mô gần 5ha. Khu vực quy hoạch được tổ chức gồm 4 khu chức năng: khu chuồng trại (gồm 5 chuồng) ở phía tây khu quy hoạch; khu quản lý và phụ trợ ở phía nam khu quy hoạch gồm nhà làm việc và nhà ở nhân viên, nhà xuất heo, kho cám, nhà sát trùng xe, nhà bảo vệ, bể nước và đài nước; khu xử lý chất thải ở phía đông khu quy hoạch gồm nhà chứa phân, sân phơi phân, hồ chứa biogas, hầm biogas, hồ điều hòa và hố phân hủy; khu cây xanh gồm vệt cây xanh cách ly bố trí xung quanh khu quy hoạch và cây xanh bóng mát, ăn quả bố trí phân tán trong khu quy hoạch.

Theo quy hoạch, nước thải từ khu chăn nuôi được thu gom về bể biogas, hầm biogas để xử lý và lấy ga làm khí đốt, phần còn lại được đưa về các bể xử lý triệt để bằng vi sinh học trước khi thải ra môi trường. Nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại trước khi thải ra môi trường.

PHÚC LÂM