Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Hôm qua 7.10, UBND tỉnh đã thống nhất thỏa thuận địa điểm cho Sở Công Thương (chủ đầu tư) thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh. Trung tâm được xây dựng tại phường An Sơn, TP.Tam Kỳ trên diện tích khoảng 2ha.

UBND tỉnh yêu cầu, thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng là 12 tháng; trong đó thời gian lập quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án là 6 tháng. Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh theo đúng trình tự thủ tục quy định; trong đó lưu ý hồ sơ khảo sát địa hình phải được khớp nối với hồ sơ địa chính; đề xuất được các chỉ tiêu sử dụng đất; khớp nối ranh giới với các khu đất lân cận và các tuyến hạ tầng giao thông: đường Thanh Hóa, đường Hùng Vương và các đường quy hoạch liên quan; đấu nối hạ tầng chung khu vực, xác định và đảm bảo khoảng cách ly, hành lang bảo vệ;  hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định, trình UBND TP.Tam Kỳ thông qua, trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt.

BẢO NGUYÊN