Xây dựng webGIS phục vụ quảng bá và phát triển du lịch

BÍCH LIÊN |

(QNO) - Sở KH-CN vừa tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ phát triển ngành du lịch Quảng Nam” do Th.S Hồ Quang Bửu (Sở TT-TT) chủ nhiệm. Đây là đề tài kế thừa kết quả nghiên cứu “Xây dựng chương trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước tại tỉnh Quảng Nam” năm 2007.

Đề tài xây dựng chuyên đề đánh giá hiện trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và GIS trong ngành du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS nền 1/50.000 toàn tỉnh Quảng Nam bằng công nghệ ESRI và 1/2.000 cho 2 thành phố Tam Kỳ và Hội An. Hệ thống CSDL du lịch được xây dựng thông qua công tác khảo sát và thu thập dữ liệu gần 300 điểm với các lớp dữ liệu: khách sạn, nhà hàng; danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; làng nghề, lễ hội; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bưu chính - viễn thông; doanh nghiệp lữ hành… Qua đó, ứng dụng công nghệ GIS xây dựng webGIS (http://dulich.quangnam.vn/) phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh.

Như vậy, bên cạnh một số website về du lịch như: quangnamtourism.com.vn, www.vhttdlqnam.gov.vn, ww.qta.org.vn… webGIS http://dulich.quangnam.vn/ hứa hẹn đóng vai trò tích cực phục vụ cho công tác điều hành, quản lý nhà nước trong ngành du lịch; phục vụ quảng bá, phát triển du lịch tỉnh nhà. Đề tài được hội đồng phản biện đánh giá cao về tính thực tiễn, được xếp loại xuất sắc với 8,6 điểm. Việc xã hội hóa khâu cập nhật thông tin, xây dựng trang tiếng Anh bên cạnh trang tiếng Việt và khâu thương mại hóa webGIS… là định hướng đặt ra trong thời gian tới.

BÍCH LIÊN