Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương

ĐÔNG PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhằm khuyến khích, động viên, phát huy vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi ở địa phương trong việc khôi phục nghề truyền thống, du nhập nghề mới để phát triển sản xuất.

Quy chế gồm 6 chương 18 điều, quy định cụ thể về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; quyền và nghĩa vụ của nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được xét tặng là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam, đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Người có công đưa nghề về địa phương không nhất thiết phải có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam. Danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương sẽ được tổ chức xét tặng định kỳ 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2014.

ĐÔNG PHƯƠNG