Xử lý dứt điểm các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động yếu kém

VĂN PHIN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký văn bản yêu cầu Sở NN&PTNT và các sở ngành, địa phương liên quan xử lý dứt điểm các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.

Theo đó, các địa phương rà soát, đánh giá lại hoạt động của các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, xác định rõ danh sách các HTX hoạt động yếu kém và ngừng hoạt động, làm rõ nguyên nhân; trên cơ sở đó chỉ đạo các ngành chuyên môn, đơn vị liên quan vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các HTX này giải thể tự nguyện theo quy định của Luật Hợp tác xã và Nghị định 193/2013 của Chính phủ. Trường hợp các hợp tác xã không thực hiện được hình thức giải thể tự nguyện thì chính quyền địa phương chỉ đạo giải thể bắt buộc theo quy trình và thủ tục quy định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động lâu ngày báo cáo kết quả thực hiện giải thể hoặc chuyển sang loại hình kinh doanh khác về Sở NN&PTNT trước ngày 30.3.2019, nếu chưa hoàn thành đúng tiến độ thì phải nêu rõ lý do, vướng mắc, kiến nghị và cam kết thời điểm hoàn thành giải thể.

VĂN PHIN