Xử lý nghiêm hành vi tăng giá những mặt hàng thiết yếu

                                                                        XUÂN NGHĨA |

(QNO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa có công văn chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bình giá trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá, phương án giá hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá, Nhà nước định giá; sản phẩm, dịch vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và không vượt dự toán đã giao. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trước hết là đối với những mặt hàng thiết yếu như: cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh, gas…; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

                                                                        XUÂN NGHĨA