Xuất hiện bệnh đạo ôn lá gây hại lúa đông xuân

VĂN PHIN |

Vụ đông xuân 2014 - 2015, toàn huyện Núi Thành sạ cấy 4.300ha. Đến  nay, lúa chính vụ đang giai đoạn đứng cái làm đòng.

Hiện tại, cùng với chuột gây hại, bệnh đạo ôn lá cũng phát sinh trên diện rộng và gây hại cục bộ một số vùng lúa tại xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Anh Bắc , Tam Anh Nam, Tam Tiến, Tam Hiệp, Tam Nghĩa, Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh... Có khoảng 5ha lúa chính vụ bị nhiễm bệnh, tỷ lệ hại bình quân 2 - 3 %, có nơi cao đến 10%. Nhiều vùng lúa bị cháy chòm trên giống OM4900, BC15, DV 108, KD18, XI 23, HT1...

Thời tiết hiện nay sáng sớm có nhiều sương mù, ngày nắng, đêm lạnh là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại mạnh trong thời gian tới. Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành đang hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện bệnh kịp thời, đồng thời khuyến cáo khi tỷ lệ bệnh hại cao thì nông dân có thể sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu để phun phòng; UBND các xã, thị trấn, hợp tác xã nông nghiệp cần tổ chức kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, khoanh vùng ổ dịch không để lây lan ra diện rộng.

VĂN PHIN