Xuất hiện bệnh lở mồm long móng tại Núi Thành

VĂN PHIN |

Tin từ Trạm Thú y huyện Núi Thành, ngày 7.11, tại thôn Bích Sơn (xã Tam Xuân 2) có 6 con trâu của 3 hộ dân bị mắc bệnh lở mồm long móng.

Ngay sau khi phát hiện bệnh, UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo ngành thú y và UBND xã Tam Xuân 2 thực hiện cách ly gia súc bị dịch bệnh, điều trị vết thương, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, nơi nuôi nhốt gia súc. Đồng thời thành lập tổ chốt chặn tạm thời tại thôn Bích Sơn, cấm mua bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm từ gia súc ra - vào vùng có dịch.

VĂN PHIN