Xuất hiện rầy nâu, bệnh khô vằn và bọ xít hôi hại lúa hè thu

VĂN PHIN |

Hiện nay, hơn 3.600ha lúa hè thu của huyện Núi Thành đang ở giai đoạn đòng - trổ - vào chắc. Những ngày qua, thời tiết mưa nắng xen kẽ, một số vùng lúa xuất hiện rầy nâu, bệnh  khô vằn và bọ xít hôi phát sinh gây hại trên diện rộng.

Trạm Bảo vệ thực vật Núi Thành hướng dẫn nông dân kiểm tra kỹ ruộng lúa ngay trong giai đoạn trước trổ để phát hiện rầy. Khi rầy có mật độ bình quân từ 2 con/dảnh lúa trở lên thì dùng thuốc đặc hiệu để phun trừ. Ở những vùng lúa xuất hiện các ổ rầy cần khoanh vùng và phun kỹ để tiêu diệt triệt để. Cũng theo Trạm Bảo vệ thực vật Núi Thành, nông dân cần thường xuyên thăm đồng và quan sát kỹ trên từng đám ruộng, phát hiện bọ xít hôi, bệnh khô vằn để có biện pháp phòng trừ. Ngoài ra, cần chú ý theo dõi phòng trừ kịp thời đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân ở những trà lúa trổ sau ngày 5.8.2015 và bệnh đạo ôn cổ bông cổ gié, bệnh lem lép thối hạt... hại lúa hè thu.

VĂN PHIN