Xuất hiện sâu keo, bọ xít đen hại lúa hè thu

VĂN PHIN |

Vụ hè thu, huyện Núi Thành sạ cấy 3.700ha lúa, vượt 300ha so với kế hoạch. Hiện nay, lúa đang ở giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh và sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên gần đây sâu keo phát sinh, gây hại diện rộng, mật độ từ 1 - 2 con/m2, có nơi 10 con/m2 ở hầu hết các vùng lúa. Bọ xít đen phát sinh gây hại cục bộ một số vùng lúa, mật độ bình quân từ 1 - 3 con /m2, có nơi 5 - 7 con/m2, bệnh vàng sinh lý, nghẹt rễ hại cục bộ vùng tiêm phèn, chua mặn.

Để bảo vệ lúa hè thu, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành hướng dẫn nông dân khi mật độ bọ xít đen trên 10 con/m2 thì dùng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ. Những chân ruộng bị nhiễm mặn, chua phèn cần thay nước thường xuyên, bổ sung phân tổng hợp. Những chân ruộng bị nghẹt rễ, vàng sinh lý cần bón vôi, thay nước bón tro bếp, phân chuồng hoai mục, hoặc phân DAP.

VĂN PHIN