Xuất toán 14 tỷ đồng vốn các dự án đầu tư

T.D |

(QNO) - Tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, ngay trong tháng 8, các cơ quan quản lý đã thẩm tra 17 dự án, công trình thuộc khối tỉnh quản lý với tổng giá trị quyết toán gần 140 tỷ đồng, giảm 1,4 tỷ đồng so với chủ đầu tư đề nghị. Như vậy, trong vòng 8 tháng qua, đã có 155 dự án, công trình thuộc khối tỉnh quản lý được thẩm tra quyết toán với tổng giá trị gần 1.400 tỷ đồng, xuất toán 14 tỷ đồng so với chủ đầu tư đề nghị.

T.D