Yêu cầu cung cấp số liệu bồi thường, giải phóng mặt bằng đường cao tốc

VĂN PHIN |

Theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai khẩn trương tổng hợp số liệu bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gửi cho VEC để đơn vị báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) theo yêu cầu.

Trước đó (vào tháng 4.2018), UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tập trung rà soát, tổng hợp, cung cấp số liệu về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình giải quyết khiếu nại của dự án đường cao tốc cho VEC tổng hợp, báo cáo WB theo yêu cầu. Tuy nhiên, theo báo cáo của VEC, đến ngày 5.9, mới có Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Xuyên và Quế Sơn thực hiện.

VĂN PHIN