16 doanh nghiệp được khen thưởng về thuế

VĂN DŨNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký ban hành Quyết định số 1138/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 16 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế năm 2017, gồm: Công ty Bảo Việt Quảng Nam; Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV tại Quảng Nam; Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu - Dầu khí PV Oil miền Trung tại Quảng Nam; Công ty Điện lực Quảng Nam; Chi nhánh Công ty CP Sông Ba - Nhà máy thủy điện Khe Diên; Công ty TNHH MTV Sedo Vinako; Viettel Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trường Hải; Công ty TNHH MTV Phân phối ô tô tải - bus Trường Hải; Công ty TNHH Nhật Huy; Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Minh Nhân; Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn; Công ty CP Prime Đại Lộc; Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh; Công ty TNHH Việt Vương 2 và Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Tam Kỳ.

VĂN DŨNG