19 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014 được UBND tỉnh khen thưởng

HOÀNG VY |

Ngày 31.3.2015, UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 18 doanh nghiệp và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2014 theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh, gồm: Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V tại Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam; Chi nhánh Viettel Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vận tải - giao nhận - phân phối ô tô Chu Lai - Trường Hải; Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chu Lai - Trường Hải; Công ty TNHH Tuấn Đạt II (Tiên Phước); Công ty CP May Trường Giang; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nhất Huy; Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Long Á; Công ty CP Hồng Đào - Chu Lai; Công ty TNHH Thanh Tiến; Công ty TNHH MTV Phúc Lại; Công ty TNHH Đầu tư & xây dựng Phú Toàn; Công ty Bảo Việt Quảng Nam; Xí nghiệp Sản xuất gạch tuynel Bình Nguyên; Công ty CP Xây dựng - thương mại - dịch vụ Tây Nông Sơn; Chi nhánh Công ty TNHH UNI – PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - KIA và bà Nguyễn Thị Huệ (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

HOÀNG VY