2 tháng, Ô tô Trường Hải đóng góp ngân sách Quảng Nam hơn 2 nghìn tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh do ngành Thuế thực hiện đạt 3.184,5 tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán năm do HĐND tỉnh giao, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Cục trưởng Ngô Bốn cho biết, sau Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thuế năm 2018 của Tổng cục Thuế, bằng những giải pháp cụ thể, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, ngành cấp trên và Chỉ thị 02 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Nhờ sự chủ động, nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm, cộng thêm những khởi sắc tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân nên kết quả thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2018 do cơ quan thuế thực hiện đã đạt 3.184,5/15.476 tỷ đồng dự toán cả năm, đạt 20,5% so với dự toán cả năm, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì tổng thu là 3.072 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ (riêng trong tháng 02/2018 thu 1.690 tỷ đồng).

Trong đó, thu từ lĩnh vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 2.365 tỷ đồng, đạt gần 22% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Công ty CP Ô tô Trường Hải đóng góp 2.060 tỷ đồng (chiếm 87% số thu của lĩnh vực này), trong đó, hai công ty KIA và Mazda của Trường Hải trong tháng 2 đã nộp ngân sách 1.190 tỷ đồng, tăng 481 tỷ đồng so với tháng 1. Bên cạnh đó, với 14/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017 (từ 12% trở lên), điều đó có thể khẳng định thu ngân sách quý I/2018 sẽ đảm bảo hoàn thành vượt tiến độ đề ra, sẽ tạo tiền đề cho cả năm 2018.

Tuy nhiên, để phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018, Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị. Theo đó, đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán giao 5%, tỷ lệ nợ thuế đạt dưới mức 5% trên tổng thu ngân sách; Thưc hiện tốt Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 – 2020. Đặc biệt, Cục Thuế yêu cầu toàn ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả  lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đổi mới phương thức làm việc, củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên nền tảng coi trọng xây dưng và gìn giữ các giá trị “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

VĂN DŨNG