5 tháng, thu ngân sách nội địa đạt gần 7.000 tỷ đồng

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh cho biết, trong tháng 5 ngành thuế thu ngân sách đạt 1.332 tỷ đồng và lũy kế 5 tháng đầu năm 2018 tổng thu ngân sách nội địa là 6.992,3 tỷ đồng, đạt hơn 45% dự toán pháp lệnh, đạt 42,3% dự toán phấn đấu, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017. Nguồn thu có tỷ trọng đóng góp lớn nhất trong tổng thu là lĩnh vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước (đóng 4.654 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,5% tổng thu, đạt hơn 43% dự toán, tăng 17,5%); tiếp đến là khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng 536,4 tỷ đồng, đạt 40,8% dự toán, tăng 82% (trong đó Nhà máy Bia Heneiken Việt Nam - Quảng Nam có số thuế đóng góp lớn nhất 282 tỷ đồng, đạt 38% chỉ tiêu nộp thuế cả năm); các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc trung ương cũng đã đóng góp 404 tỷ đồng, đạt gần 45% dự toán, trong số này thu từ các nhà máy thủy điện là 287 tỷ đồng.

Đối với 18 chi cục thuế, kết quả thu ngân sách qua 5 tháng đầu năm 2018 cho thấy tỷ lệ thu đạt khá tích cực. Những chi cục có số thu lớn như Hội An dự toán thu 513 tỷ đồng, qua 5 tháng đã thu hơn 255 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán; Tam Kỳ dự toán thu 408 tỷ đồng, đã thu 215 tỷ đồng, đạt gần 53%. Riêng Chi cục Thuế Đại Lộc kết quả thu tăng đột biến với 83/104 tỷ đồng, đạt 80% nhờ thu tiền sử dụng đất.

Theo đánh giá của Cục Thuế, do tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018 có những mặt phát triển thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên đà khởi sắc, nên việc huy động nguồn thu cho ngân sách cũng dễ dàng, thuận lợi hơn năm 2017. Kết quả thu ngân sách qua 5 tháng là dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế cũng chỉ đạo quyết liệt về chống nợ đọng thuế, tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế, không để nợ thuế tăng thêm. Đồng thời quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh, nhất là xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh; hoạt động kinh doanh bất động sản và khai thác tài nguyên khoáng sản.

HOÀNG VY