6 doanh nghiệp phải dừng sử dụng hóa đơn tự in, đặt in chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

V.D |

Cục Thuế tỉnh vừa ban hành Quyết định số 8819/QĐ-CT thông báo 6 doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế phải dừng việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế bắt đầu từ ngày 1.11.2018, gồm: Công ty TNHH MTV Lê Trần (mã số thuế 4000527040, khối phố 1, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ); Công ty TNHH MTV ĐTXD Quỳnh Phương (MST 4001013425, số 605 Trần Cao Vân, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ); Công ty TNHH Thương mại Thanh Vũ (MST 4000482505, khối phố 8, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ); Công ty TNHH XD MB TB Hùng Hậu (MST 4000439563, số 444 Phan Châu Trinh, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ); Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Đại Nghĩa Phát (MST 4001151390, thôn An Tự, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) và Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Hà Minh Quân (MST 4001157018, đường Trần Quý Cáp, khối phố Bằng An Tây, phường Điện An, thị xã Điện Bàn).

V.D