Áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty CP Sành sứ xây dựng Thăng Bình

HOÀNG VY |

Để thu hồi tiền thuế nợ và tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế, Cục Thuế Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 6537/QĐ-CT áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty CP Sành sứ xây dựng Thăng Bình (mã số thuế 4000392555, địa chỉ trụ sở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, ngành nghề kinh doanh sản xuất sành sứ, gốm mỹ nghệ). Loại hóa đơn không còn giá trị sử dụng là hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu SS/11P, từ số 0003778-000500 (số hóa đơn tồn thực tế chưa sử dụng). Quyết định này có thời gian hiệu lực của 1 năm (từ ngày 7.10.2015 đến ngày 6.10.2016.

HOÀNG VY