Bảy doanh nghiệp rủi ro về thuế phải sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

V.D |

Cục Thuế tỉnh vừa công bố danh sách 7 doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành từ ngày 1.5.2015, là: Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư Đại Hiệp; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hanh Ngot (xã Đại Phong, Đại Lộc); Công ty TNHH Trung Thành (Xã Đại Thạnh, Đại Lộc); Công ty TNHH Đại Hồng Phong (xã Đại Hồng, Đại Lộc); Công ty TNHH MTV VLXD Chính Thức (xã Tiên Lãnh, Tiên Phước); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mai Tú (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) và Công ty TNHH MTV Tam Lộc (xã Duy Vinh, Duy Xuyên).

V.D