Bổ sung mặt hàng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng

PV (theo Tổng cục Thuế) |

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin.

Theo đó: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90.99 là 10%; Sửa đổi, bổ sung mặt hàng thuộc phân nhóm 9834.12 tại Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 hưởng thuế suất 0% bao gồm: Bàn phím làm bằng cao su, khắc laser, phủ PU, nhiệt độ chịu đựng 150 độ C…

Thông tư 101/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 13.8.2015

PV (theo Tổng cục Thuế)