Cán đích 90% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử

HOÀNG VY |

Tin từ Cục Thuế, đến ngày 27.12, toàn tỉnh đã có 4.224/4.687 doanh nghiệp đang hoạt động đã đăng ký nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và hệ thống các ngân hàng thương mại, cán đích 90% theo yêu cầu tại Nghị quyết 19 của Chính phủ. Trong 27 ngày của tháng 12 đã có hơn 753,991 tỷ đồng tiền thuế được nộp qua đường điện tử, đạt 89% tổng số tiền thuế thu trong 27 ngày của tháng 12. Chi cục Thuế Nông Sơn là đơn vị duy nhất đạt 100% cả 3 tiêu chí (số doanh nghiệp, số chứng từ và số tiền thuế nộp điện tử trong tháng); có 5 đơn vị đạt 2 tiêu chí (số doanh nghiệp và số tiền thuế nộp điện tử) gồm: Phước Sơn, Phú Ninh, Đông Giang, Phòng Kiểm tra thuế số 1 và số 2; có 9 đơn vị đạt 1 tiêu chí, gồm: Duy Xuyên, Nam Trà My, Đại Lộc, Hội An, Nam Giang, Núi Thành, Tây Giang, Tam Kỳ và Quế Sơn. Điều đáng nói 5 đơn vị chưa đạt một tiêu chí nào là: Tiên Phước, Thăng Bình, Điện Bàn, Bắc Trà My và Hiệp Đức.

HOÀNG VY