Chỉ còn 2 doanh nghiệp nộp tờ khai bằng giấy

T.D |

Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 30.10.2015, chỉ còn 2 doanh nghiệp nộp tờ khai bằng giấy. Hiện Quảng Nam đã có 4.301 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, vượt 2,56% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao và được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử năm 2015. Tổng số tiền đã nộp bằng hình thức điện tử 10 tháng qua hơn 905,8 tỷ đồng. Sắp tới, mọi giao dịch giữa cơ quan thuế và người nộp thuế (nộp thuế, hoàn thuế…) sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng điện tử hóa, dẫn đến việc tinh giản bộ máy cơ quan thuế các địa phương để bổ sung nhân viên, tăng cường thành lập các đoàn kiểm tra thuế.

T.D