Chi cục Thuế Đại Lộc thu ngân sách đạt hơn 133 tỷ đồng

TR.NHAN - N.DUY |

(QNO) - Năm 2018, thu ngân sách của Chi cục Thuế Đại Lộc ước đạt hơn 133 tỷ đồng (đạt 127,7% dự toán tỉnh giao, 111,4% dự toán huyện giao và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2017). Có 8/10 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với dự toán năm. Cụ thể như: thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho thuê đất; phí, lệ phí; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Trong năm, Chi cục Thuế Đại Lộc đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở 53 doanh nghiệp, đơn vị đã xử lý truy thu và phạt gần 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Chi cục Thuế Đại Lộc đã tham mưu nhiều giải pháp chống thất thu thuế trên lĩnh vực khai khoáng, quản lý phương tiện vận tải tư nhân; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện trên địa bàn 18 xã, thị trấn của huyện; đối chiếu rà soát thông tin hộ kinh doanh giữa thực tế và trên ứng dụng TMS phục vụ việc quản lý theo quy trình ủy nhiệm thu qua bưu điện được thuận lợi. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế Đại Lộc cũng đã ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức họp bàn chuyên đề về công tác quản lý nợ.

TR.NHAN - N.DUY