Chi cục Thuế Điện Bàn: Công khai 286 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế hơn 41 tỷ đồng

V.D |

Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn vừa thực hiện công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng 286 tổ chức, cá nhân nợ thuế 41,983 tỷ đồng tính đến thời điểm 31.10.2018. Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty CP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn (mã số thuế 4000386181) với số tiền nợ thuế hơn 8,929 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Á Châu (MST 4000284126), nợ 8,241 tỷ đồng; Doanh nghiệp TN Trường Tài (MST: 4000728491) nợ 1,621 tỷ đồng; Kinh tế trang trại Nguyễn Hữu Hiền (MST: 4000987619) nợ 1,489 tỷ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Bảo Tiêu (MST:4000690738) nợ 1,347 tỷ đồng; DN TN Trần Văn Cách (MST: 4000355296) nợ 1,016 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và kinh doanh tổng hợp Ha Ba (MST: 4000424447) nợ 1,056 tỷ đồng; Công ty TNHH Vỹ Tiến (MST: 4000481928) nợ 1,068 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn - đầu tư phát triển xanh đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (MST: 4000772892) nợ hơn 861 triệu đồng…

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế Điện Bàn cho hay, công khai các tổ chức, cá nhân nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng là việc làm cần thiết được pháp luật quy định, nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời thúc đẩy các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chống thất thu ngân sách nhà nước.

V.D