Chi cục Thuế Điện Bàn làm tốt công khai hộ kinh doanh nộp thuế khoán

HOÀNG VY |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn 3010/TCT-TNCN về tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo hướng dẫn của Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chi cục Thuế Điện Bàn đã ra thông báo công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn. Theo đó, đã niêm yết công khai danh sách tổng số 2.368 cá nhân kinh doanh, trong đó có 1.224 cá nhân kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và 1.144 cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế (có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống). Địa điểm niêm yết công khai, bao gồm: trụ sở UBND thị xã Điện Bàn; Chi cục Thuế và trụ sở UBND các xã, phường; trụ sở các đội thuế, ban quản lý các chợ và gửi bảng công khai tới từng hộ kinh doanh. Đồng thời gửi tài liệu công khai này tới Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thị xã Điện Bàn và các xã, phường. Sau đó, tổ chức tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các cơ quan và người dân về mức doanh thu, mức thuế khoán để làm sơ sở điều chỉnh, bổ sung những trường hợp bất hợp lý cho đến hết ngày 18.9.2015.

Việc làm này của Chi cục Thuế Điện Bàn là động thái tích cực nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của chính quyền, đoàn thể và người dân trong công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Cục Thuế sẽ tổ chức kiểm tra thực tế việc công khai này ở các chi cục thuế trong thời gian sắp tới.

HOÀNG VY