Chi cục Thuế Duy Xuyên thu ngân sách vượt 56,3% dự toán năm 2018

TUYẾT MAI |

Chi cục Thuế Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Chi cục Thuế Duy Xuyên thu ngân sách nhà nước đạt 196,4 tỷ đồng, vượt 56,3% dự toán HĐND huyện giao, vượt 62,4% dự toán pháp lệnh và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 9/10 khoản thu hoàn thành vượt mức dự toán. Hồ sơ đăng ký thuế được xử lý giải quyết và trả kết quả cho người nộp thuế đảm bảo thời hạn quy định, không có chậm trễ tồn đọng. Trong năm đã cấp mới và điều chỉnh thông tin đăng ký thuế cho 5.257 mã số thuế, duy trì việc kê khai nộp thuế điện tử đảm bảo đạt hơn 95%. Thực hiện kiểm tra 2.128 hồ sơ thuế, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 48 doanh nghiệp. Năm 2019, ngành thuế huyện phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước hơn 5% do HĐND huyện giao, 100% thủ tục hành chính thuế được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả đảm bảo về nội dung và thời gian theo quy định.

TUYẾT MAI