Chi cục Thuế Duy Xuyên thu ngân sách vượt dự toán

HOÀNG VY |

Chi cục Thuế Duy Xuyên cho biết, tính đến ngày 20.11, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện do đơn vị thực hiện đạt hơn 173 tỷ đồng, vượt 43% dự toán pháp lệnh, vượt 36,6% dự toán phấn đấu Cục Thuế giao, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, có đến 9/10 khoản thu hoàn thành vượt mức và tăng trưởng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong năm 2018 Chi cục Thuế Duy Xuyên đã phối hợp với các ban, ngành quản lý thuế hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai đối với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, đã làm việc với 20 nhà thầu xây dựng cơ bản hướng dẫn kê khai, nộp thuế, kết quả đã thu vào ngân sách 32,8 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện. Cùng với đó, đơn vị rất chú trọng đến công tác kiểm tra chống thất thu, kết quả đã xử lý truy thu và xử phạt hơn 3,3 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 4,5 tỷ đồng, giảm khấu trừ 906 triệu đồng. Ngoài ra, còn xử lý 7 trường hợp vi phạm sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, truy thu thuế hơn 208 triệu đồng.

Được biết, đến ngày 31.10.2018 tổng số nợ thuế của người nộp thuế trên địa bàn Duy Xuyên là 23 tỷ đồng, chiếm 13% tổng thu, trong đó nợ có khả năng thu hơn 12,8 tỷ đồng. Chi cục Thuế Duy Xuyên đã xây dựng phương án xử lý, thu hồi nợ đọng thuế với quyết tâm đến ngày 31.12.2018 tỷ lệ nợ thuế còn 4,5% so với tổng thu đạt được.

HOÀNG VY