Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước đi vào hoạt động

HỒ THỊ THÚY VÂN |

(QNO) - Sáng 7.10, Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước tổ chức lễ ra mắt và công bố quyết định thành lập các đội thuế, danh sách cán bộ công chức, người lao động theo từng đội.

Quyết định số 1693 ngày 28.8.2019 của Bộ Tài chính đã thống nhất sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước thành Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước, đặt trụ sở chính tại Bắc Trà My. Sau khi sáp nhập, Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước có 6 đội thuế, 4 lãnh đạo và 27 cán bộ công chức, người lao động.

Cục Thuế tỉnh yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước khẩn trương hoàn thành các công việc sau khi hợp nhất. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế, thu ngân sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân đến giao dịch với cơ quan thuế tại địa phương; phát huy hiệu quả quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao trong năm 2019.