Chi cục Thuế Phước Sơn hoàn thành dự toán thu ngân sách

VĂN DŨNG |

Liên tục 2 năm (2014 - 2015), Chi cục Thuế huyện Phước Sơn không hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, điều đó đã làm “đau đầu” chính quyền địa phương và ngành chức năng. Để không lặp lại tình trạng này, Chi cục Thuế Phước Sơn được tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành quản lý thuế và đến ngày 10.11 kết quả thu ngân sách nhà nước hơn 21,293 tỷ đồng, hoàn thành 101,9% dự toán giao năm 2016.

Ông Nguyễn Phước Khanh cho biết, ngày 1.7.2016 ông được Cục Thuế điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phước Sơn, lúc này số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 mới đạt 8,928 tỷ đồng, bằng 42,7% dự toán Cục Thuế giao, bằng 35,7% dự toán HĐND huyện Phước Sơn giao. Để tránh tình trạng không hoàn thành như 2 năm về trước, ngay lập tức ông họp bàn cùng ban lãnh đạo chi cục cũng như toàn thể cán bộ, công chức để rà soát nắm bắt chính xác các khoản thu, phân tích các nguồn thu có tiềm năng, có thể tập trung khai thác, tìm ra giải pháp để báo cáo đề xuất với lãnh đạo huyện nhằm tranh thủ sự chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, thiết lập phương án phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của huyện và chính quyền địa phương cấp xã để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân có hoạt động kinh doanh tại địa bàn Phước Sơn (kể cả vãng lai) tham gia đóng thuế tại Chi cục Thuế theo quy định pháp luật. Mặt khác, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu nợ đọng thuế một cách quyết liệt, căn cơ. Với những giải pháp nêu trên, được sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện Phước Sơn, phối hợp tích cực của các cơ quan, ban ngành và có sự đồng thuận của người nộp thuế nên kết quả thu được rất khả quan.

Ông Nguyễn Phước Khanh cho biết, chỉ trong 3 tháng của quý III.2016 Chi cục Thuế Phước Sơn đã thu vào ngân sách được 9,389 tỷ đồng, hơn cả số thu 6 tháng đầu năm (8,928 tỷ đồng) và lũy kế 9 tháng thu được 18,317 tỷ đồng, đạt 87,6% dự toán do Cục Thuế giao, đạt 73,27% dự toán HĐND huyện giao, kết quả này khá khả quan, cho thấy tín hiệu hoàn thành dự toán cả năm. Để thực hiện mục tiêu này, Chi cục Thuế Phước Sơn tiếp tục tạo phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 bằng những việc làm cụ thể, bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp xây dựng cơ bản vãng lai, kinh doanh ngoại tỉnh, cụ thể như dự án thủy điện Đăk My 2 và Đăk My 3 để huy động số thu 2% bù đắp vào các khoản hụt thu. Đến ngày 10.11 vừa qua, số thu ngân sách do Chi cục Thuế Phước Sơn thực hiện đạt hơn 21,293 tỷ đồng, hoàn thành 101,9% dự toán pháp lệnh, bằng 94% dự toán phấn đấu. Trong đó, có 6/8 khoản thu đã vượt dự toán gồm: thuế thu nhập cá nhân (115%); lệ phí trước bạ (182%); tiền sử dụng đất (103%); phí lệ phí (148,8%); thu khác ngân sách huyện đạt (101,6%); thu tại xã (103,6). Thu thuế từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 91,4%.

Ông Nguyễn Phước Khanh chia sẻ, từ nay đến cuối năm sẽ quyết tâm hoàn thành nốt dự toán phấn đấu (22,650 tỷ đồng) và khẳng định đây là điều chắc chắn phải thực hiện bằng được; giải pháp của những tháng còn lại cuối năm là đẩy mạnh chống nợ đọng thuế, hiện nay số nợ thuế là 3,1 tỷ đồng, chiếm 13,7% khó có thể đưa số nợ thuế về con số dưới năm 5% so với tổng số thu, chỉ có thể đạt tỷ lệ nợ thuế một con số (9%). Đối với chỉ tiêu khai và nộp thuế điện tử, Phước Sơn cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng phương thức khai - nộp thuế điện tử cuối năm phấn đấu đạt hơn 95% cả 3 tiêu chí (khai thuế điện tử, chứng từ nộp thuế điện tử và tiền thuế nộp bằng điện tử).

VĂN DŨNG