Chi cục Thuế Tây Giang sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

V.D |

Ông Ka Lâu Den - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Tây Giang cho biết, năm 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có những khó khăn, nguyên nhân là năng lực tăng trưởng kinh tế trên địa bàn có những hạn chế nhất định. Cụ thể, đến ngày 20.12.2018 kết quả thu ngân sách chỉ đạt 96% dự toán. Song Chi cục Thuế Tây Giang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. “Những ngày còn lại cuối năm, toàn đơn vị quyết liệt phấn đấu làm cả ngày nghỉ để huy động các nguồn thu có khả năng đưa tổng thu ngân sách đến ngày 31.12.2018 ước đạt 11,130 tỷ đồng, hoàn thành cả 2 chỉ tiêu (dự toán pháp lệnh, dự toán phấn đấu). Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 7,252 tỷ đồng (thu từ các doanh nghiệp vãng lai 3,298 tỷ đồng, thu từ các doanh nghiệp do Cục Thuế phân cấp 2,298 tỷ đồng và thu các hộ tiểu thương 900 triệu đồng) – ông Ka Lâu Den khẳng định.

V.D