Chuẩn bị phương án chuyển tổ chức đảng của các chi cục thuế

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chỉ thị yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và cục trưởng các cục thuế tỉnh, thành trực thuộc trung ương chủ động làm việc với các cơ quan liên quan chuẩn bị phương án chuyển tổ chức đảng của chi cục thuế trên cả nước (kể cả các chi cục thuế không xem xét sáp nhập) về trực thuộc đảng bộ cục thuế để thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chuyên môn và thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ của ngành.

VĂN DŨNG